Савез рачуновођа и ревизора Србије ће организовати 51. Симпозијум на Златибору, 28-30. маја 2020. године

Програмски одбор за професионално стручно усавршавање је на седници одржаној 09.01.2020. године, за тај  тродневни научни и  професионални скуп утврдио глобалну тему:

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ, БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Теме по данима

Први дан
Новине у  финансијском извештавању и корпоративно управљање у реалном и јавном сектору

Префериране теме:
- примена измењених МСФИ и МСФИ за МСП
- примена новог законског регулаторног оквира
- нефинансијско извештавање
- интегрисано извештавање
- корпоративно управљање код јавних предузећа
- управљање средствима Републике Србије
- интерна ревизија у јавном и реалном сектору
- порески систем,  актуелна питања
- пореско планирање

Други дан
Нова улога рачуноводствене професије у  функцији: опорезивања, пословне подршке, пореске оптимизације  борбе против корупције и спречавања прања новца

Префериране теме:
- ревидирани етички кодекс професионалних рачуновођа
- корпоративна етика
- улога рачуновођа у наредној декади у контексту савремених и  промењених услова пословања
- дигитализација и ефективна комуникација финансијске функције са корисницима извештаја
- форензичко рачуноводство као специјалистичка рачуноводствена  дисциплина
- развијање компетентности и професионалног интегритета рачуновођа
- борба против корупције и спречавање прања новца

Трећи дан
ОКРУГЛИ  СТО У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА

Програмски одбор  позива све заинтересоване да, у оквиру предложених тема  доставе  пријаву са насловом, структуром и резимеом рада, најкасније до 15. фебруара 2020. године.

ПРИЈАВЕ СЛАТИ НА АДРЕСУ:
САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
(Пријава теме за 51. Симпозијум)
ЊЕГОШЕВА 19, 11000 БЕОГРАД, П. фах 403
E-mail: stojanovicr@srrs.rs