Савез рачуновођа и ревизора Србије ће организовати
50. Симпозијум на Златибору, 30. маја - 1. јуна 2019. године.

Програмски одбор за професионално стручно усавршавање је на седници одржаној 18.02.2019. године, за тај  тродневни научни и  професионални скуп утврдио глобалну тему:

Финансијско пословање и извештавање у функцији дигиталне економије и одрживог развоја

Теме по данима

Први дан
ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНОГ РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА КАО ИМПЕРАТИВ УПОРЕДИВОСТИ  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, ИНВЕСТИЦИЈА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Други дан
УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈУ И ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИВРЕДЕ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Трећи дан
I ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
II ОКРУГЛИ  СТО У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА

Програмски одбор  позива све заинтересоване да, у оквиру предложених тема  доставе  пријаву са насловом, структуром и резимеом рада, најкасније до 6. марта 2019. године.

ПРИЈАВЕ СЛАТИ НА АДРЕСУ:
САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
(Пријава теме за 50. Симпозијум)
ЊЕГОШЕВА 19, 11000 БЕОГРАД, П. фах 403
E-mail: stojanovicr@srrs.rs