XLVII СИМПОЗИЈУМ

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује 47. традиционални Симпозијум на Златибору од 26. до 28. маја 2016. године

ИМПЛИКАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ЕКОНОМСКУ АКТИВНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Поруџбеница и пријава учешћа за Симпозијум

Теме по данима

Први дан (четвртак, 26.мај 2016. у 10:00)
ПОУЗДАНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

Уводни реферат: проф. др Дејан Малинић: Могућности и ризици оцене перформанси привреде Србије на основу анализе финансијских извештаја

 1. др Благоје Новићевић: Професионални рачуновођа - квалитет финансијског извештавања на извору
 2. др Милорад Стојилковић: Финансијско извештавање у Републици Србији - отворена питања и стратегија развоја
 3. мр Рада Стојановић: Дивергенција рачуноводствене регулативе у Србији у односу на глобалну регулативу
 4. мр Стево Миловановић: Рачуноводство и сива економија
 5. др Жељко Шевић, др Зоран Шкобић: Регулација рачуноводствене професије у условима економске (квази) либерализације: на путу ка Европској унији
 6. др Славиша Ђорђевић: Рачуноводствени третман нематеријалне имовине у пословним спајањима
 7. др Горанка Кнежевић, др Владан Павловић: Примена очекиваних губитака у складу са МСФИ 9 у контексту рачуноводствене опрезности

Други дан (петак, 27.мај 2016. у 9:00)
КОНТРОЛИНГ КАО КОНЦЕПТ ЕФИКАСНОГ УПРАВЉАЊА

 1. др Веселин Перовић: Улога и значај примене контролинга у пословној пракси
 2. др Ивана Медвед: Значај организовања и функционисања сегментног финансијског извештавања
 3. мр Ленче Папазовска: Савремени концепт контролинга - тренд или економски партнер менаџмента
 4. Милутин Живановић, мастер екон.: Редефинисање критерија за оцену ефективности хеџ трансакције као основ за ширу примену хеџ рачуноводства
 5. Зоран Н. Ђорђевић, мастер екон., др Саша К. Трандафиловић: Значај контролинга за процес финансијског управљања и контроле буџетских корисника
 6. Владан Мартић, мастер екон.: Оспособљеност рачуноводствене професије за дигитализацију финансијског извештавања

Трећи дан (субота, 28.мај 2016. у 9:00)
КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 1. др Љиљана Бонић: Домети и перспективе интерног надзора у јавном сектору у Републици Србији
 2. мр Биљана Јосиповић Родић: Буџетско рачуноводство у функцији заштите јавног интереса
 3. мр Весна Нешић: Примања запослених са аспекта међународне рачуноводствене регулативе
 4. Зоран Килибарда: Могућност мерења и анализе извршења програмског буџета Републике Србије
 5. Јелена Обрадовић, мастер екон.: Квалитет финансијског извештавања у здравственим установама

Поруџбеница и пријава учешћа за Симпозијум