Јавна расправа
поводом националног рачуноводственог софтверског стандарда РСС 33

Обавештавамо све заинтересоване, а пре свега произвођаче и кориснике рачуноводствених софтвера да је Савез рачуновођа и ревизора Србије, сачинио Нацрт ревидираног националног рачуноводственог софтверског стандарда РСС 33 (претходни назив ЈРС 33) те да се исти ставља на јавну расправу.

Јавна расправа траје до 15. јуна 2008. године.

Текст нацрта рачуноводственог софтверског стандарда РСС 33 , са којим се сви заинтересовани могу упознати, објављен је на web сите-у Савеза рачуновођа и ревизора Србије: www.srrs.rs.

У циљу побољшања текста и израде што квалитетније финалне верзије, пре коначног усвајања, молимо све заинтересоване а посебно произвођаче и кориснике рачуноводствених софтвера да своје коментаре, примедбе и сугестије доставе путем е-маила: rasprava@srrs.rs, најкасније до 15. јуна 2008. године.

САВЕЗ РР СРБИЈЕ
Секција произвођача
рачуноводствених софтвера
Председник секције
Драгољуб Мојсиловић