Распоред

испита за стицање професионалних звања у рачуноводству

у испитном року ЈУН 2011.

Рачуновођа

5.6.2011. (недеља)

Овлашћени рачуновођа

5.6.2011. (недеља)

Овлашћени Јавни Рачуновођа

5.6.2011. (недеља)

9:00 - 11:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

1.1 Евидентирање финансијских трансакција

2.2 Финансијске информације за менаџмент

3.2 Менаџмент перформанси

 

2.7 Финансијски менаџмент и контрола*

3.3 Стратешко пословно планирање и развој

9:00 - 12:00

 

 

1.8 Састављање финансијских извештаја

12:30 - 14:30

 

 

2.4 Информациони системи

 

12:30 - 14:30

 

 

1.3 Припрема финансијских извештаја

15:00 - 17:00

 

 

2.5 Корпоративно и пословно право

 

15:00 - 17:00

 

 

1.6 Порески систем

17:30 - 19:30

 

 

2.6 Порески систем

 

17:30 - 19:30

 

 

1.5 Спровођење ревизорских процедура

 

 

 

 

 

12.6.2011. (недеља)

12.6.2011. (недеља)

12.6.2011. (недеља)

9:00 - 11:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

1.2 Информације за менаџмент контролу

2.1 Припремање финансијских извештаја

3.1 Услуге ревизије и уверавања

 

2.8 Финансијско извештавање

3.4 Сложено корпоративно извештавање

12:30 - 14:30

 

 

1.7 Управљање кадровима и системима

12:30 - 14:30

15:00 - 18:00

 

2.9 Ревизија и интерна контрола

3.5 Стратешки финансијски менаџмент

15:00 - 17:00

 

 

1.4 Рачуноводство трошкова

15:00 - 17:00

 

 

2.3 Управљање кадровима

 

15:00 - 18:00

 

 

1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси

 

 

Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА

одржавају се у испитним центрима:

 

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6

Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра

Ујединитеља 11

Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања

ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА

одржавају се у испитним центрима:

 

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6

Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра

Ујединитеља 11,

Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања

ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА

одржавају се у испитном центру:

 

Београд - просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6