Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року Децембар 2015.


Рачуновођа Овлашћени рачуновођа Овлашћени Јавни Рачуновођа

29.11.2015. (недеља)

29.11.2015. (недеља)

29.11.2015. (недеља)

9:00 - 11:00
1.1 Евидентирање финансијских трансакција

9:00 - 12:00
1.8 Састављање финансијских извештаја

12:30 - 14:30
1.3 Припрема финансијских извештаја

15:00 - 17:00
1.6 Порески систем

17:30 - 19:30
1.5 Спровођење ревизорских процедура

9:00 - 12:00
2.2 Финансијске информације за менаџмент
2.7 Финансијски менаџмент и контрола

12:30 - 14:30
2.4 Информациони системи

15:00 - 17:00
2.6 Порески систем

17:30 - 19:30
2.5 Корпоративно и пословно право

9:00 - 12:00
3.2 Менаџмент перформанси

15:00 - 18:00
3.3 Стратешко пословно планирање и развој
6.12.2015. (недеља)

6.12.2015. (недеља)

6.12.2015. (недеља)

9:00 - 11:00
1.2 Информације за менаџмент контролу
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси

12:30 - 14:30
1.7 Управљање кадровима и системима

15:00 - 17:00
1.4 Рачуноводство трошкова

9:00 - 12:00
2.1 Припремање финансијских извештаја
2.8 Финансијско извештавање

12:30 - 14:30
2.9 Ревизија и интерна контрола

15:00 - 17:00
2.3 Управљање кадровима

9:00 - 12:00
3.1 Услуге ревизије и уверавања

15:00 - 18:00
3.4 Сложено корпоративно извештавање
3.5 Стратешки финансијски менаџмент
Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА одржавају се у испитним центрима:

  • Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
  • Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља АлександраУјединитеља 11
  • Нови Сад - просторије Економског факултета, амфитеатар А-2, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА одржавају се у испитним центрима:

  • Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
  • Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља АлександраУјединитеља 11,
  • Нови Сад - просторије Економског факултета, амфитеатар А-2, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂАодржавају се у испитном центру:

  • Београд - просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6