Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року ДЕЦЕМБАР 2014.

Рачуновођа
30.11.2014. (недеља)

Овлашћени рачуновођа
30.11.2014. (недеља)

Овлашћени Јавни Рачуновођа
30.11.2014. (недеља)

9:00 - 11:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

1.1 Евидентирање финансијских трансакција

2.2 Финансијске информације за менаџмент

3.2 Менаџмент перформанси

 

2.7 Финансијски менаџмент и контрола*

 

9:00 - 12:00

   

1.8 Састављање финансијских извештаја

12:30 - 14:30

15:00 - 18:00

 

2.4 Информациони системи

3.4 Сложено корпоративно извештавање

12:30 - 14:30

  3.5 Стратешки финансијски менаџмент

1.3 Припрема финансијских извештаја

15:00 - 17:00

 
 

2.6 Порески систем

 

15:00 - 17:00

   

1.6 Порески систем

17:30 - 19:30

 
 

2.5 Корпоративно и пословно право

 

17:30 - 19:30

   

1.5 Спровођење ревизорских процедура

   
     

7.12.2014. (недеља)

7.12.2014. (недеља)

7.12.2014. (недеља)

9:00 - 11:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

1.2 Информације за менаџмент контролу

2.1 Припремање финансијских извештаја

3.1 Услуге ревизије и уверавања

1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси

2.8 Финансијско извештавање

 
   

15:00 - 18:00

12:30 - 14:30

12:30 - 14:30

3.3 Стратешко пословно планирање и развој

1.7 Управљање кадровима и системима

2.9 Ревизија и интерна контрола

 
     

15:00 - 17:00

15:00 - 17:00

 

1.4 Рачуноводство трошкова

2.3 Управљање кадровима

 

 

   
     

Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6

Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра Ујединитеља 11

Нови Сад - просторије Економског факултета, амфитеатар А-2, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6

Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља АлександраУјединитеља 11,

Нови Сад - просторије Економског факултета, амфитеатар А-2, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА одржавају се у испитном центру:

Београд - просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6