Распоред испита за стицање професионалних звања у рачуноводству у онлајн испитном року МАРТ 2021.

Распоред одржавања онлајн испита

За професионално звање РАЧУНОВОЂА:

1.1 Евидентирање финансијских трансакција

20. март 2021. у 9:00

1.5 Спровођење ревизорских процедура

20. март 2021. у 13:00

1.2 Информације за менаџмент контролу

27. март 2021. у 9:00

1.7 Управљање кадровима и системима

27. март 2021. у 13:00

За професионално звање ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА:

2.4 Информациони системи

20. март 2021. у 11:00

2.5 Корпоративно и пословно право

20. март 2021. у 15:00

2.3 Управљање кадровима

27. март 2021. у 11:00

2.9 Ревизија и интерна контрола

27. март 2021. у 15:00

* Пријава испита и одлагање полагања испита се може извршити до 16 часова 17.3.2021. слањем обавештења на E-mail: profesionalnazvanja@srrs.rs