Распоред испита за стицање професионалних звања у рачуноводству у испитном року ЈУН 2024.

Рачуновођа

Овлашћени рачуновођа

Овлашћени јавни рачуновођа

26. мај (недеља)

9:00 – 11:00
1.6 Порески систем

9:00 – 12:00
2.2 Финансијске информације за менаџмент
2.7 Финансијски менаџмент и контрола

9:00 – 12:00
3.1 Услуге ревизије и уверавања
3.4 Сложено корпоративно извештавање


12:30 – 14:30
1.3 Припрема финансијских извештаја
1.8 Састављање финансијских извештаја

12:30 – 15:30
2.1 Припремање финансијских извештаја
2.8 Финансијско извештавање

12:30 – 15:30
3.2 Менаџмент перформанси
3.5 Стратешки финансијски менаџмент


16:00 – 18:00
1.4 Рачуноводство трошкова
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси

16:00 – 18:00
2.6 Порески систем 

16:00 – 19:00
3.3 Стратешко пословно планирање и развој


Испити за стицање професионалних звања одржавају се у следећим центрима:

Београд Економски факултет, Каменичка бр. 6
Крагујевац Економски факултет, Лицеја Кнежевине Србије 3
Ниш Економски факултет, Трг краља Александра Ујединитеља 11
Нови Сад Висока пословна школа струковних студија, Владимира Перића – Валтера 4

Распоред одржавања онлајн испита (упутство):

За професионално звање РАЧУНОВОЂА:

1.1 Евидентирање финансијских трансакција 25. мај 2024. у 09:00
1.5 Спровођење ревизорских процедура 25. мај 2024. у 12:00
1.2 Информације за менаџмент контролу 1. јун 2024. у 09:00
1.7 Управљање кадровима и системима 1. јун 2024. у 12:00

За професионално звање ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА:

2.4 Информациони системи 25. мај 2024. у 10:30
2.5 Корпоративно и пословно право 25. мај 2024. у 13:30
2.3 Управљање кадровима 1. јун 2024. у 10:30
2.9 Ревизија и интерна контрола 1. јун 2024. у 13:30

* Одлагање полагања испита се може извршити до 12 часова 22.5.2024. слањем обавештења на E-mail: profesionalnazvanja@srrs.rs у ком случају се кандидату уплата признаје за наредни испитни рок.