Распоред испита за стицање професионалних звања у рачуноводству у испитном року ЈУН 2023.

Рачуновођа

Овлашћени рачуновођа

Овлашћени јавни рачуновођа

11. јун (недеља)

9:00 – 11:00
1.6 Порески систем

9:00 – 12:00
2.2 Финансијске информације за менаџмент
2.7 Финансијски менаџмент и контрола

9:00 – 12:00
3.1 Услуге ревизије и уверавања
3.3 Стратешко пословно планирање и развој


12:30 – 14:30
1.3 Припрема финансијских извештаја
1.8 Састављање финансијских извештаја

12:30 – 15:30
2.1 Припремање финансијских извештаја
2.8 Финансијско извештавање

12:30 – 15:30
3.5 Стратешки финансијски менаџмент


16:00 – 18:00
1.4 Рачуноводство трошкова
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси

16:00 – 18:00
2.6 Порески систем 

 


Испити за стицање професионалних звања одржавају се у следећим центрима:

Београд Економски факултет, Каменичка бр. 6
Крагујевац Економски факултет, Лицеја Кнежевине Србије 3
Ниш Економски факултет, Трг краља Александра Ујединитеља 11
Нови Сад Висока пословна школа струковних студија, Владимира Перића – Валтера 4

Распоред одржавања онлајн испита (упутство):

За професионално звање РАЧУНОВОЂА:

1.1 Евидентирање финансијских трансакција 17. јун 2023. у 9:00
1.5 Спровођење ревизорских процедура 17. јун 2023. у 12:00
1.2 Информације за менаџмент контролу 18. јун 2023. у 9:00
1.7 Управљање кадровима и системима 18. јун 2023. у 12:00

За професионално звање ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА:

2.4 Информациони системи 17. јун 2023. у 10:30
2.5 Корпоративно и пословно право 17. јун 2023. у 13:30
2.3 Управљање кадровима 18. јун 2023. у 10:30
2.9 Ревизија и интерна контрола 18. јун 2023. у 13:30

* Одлагање полагања испита се може извршити до 12 часова 8.6.2023. слањем обавештења на E-mail: profesionalnazvanja@srrs.rs у ком случају се кандидату уплаћена накнада признаје за наредни испитни рок.