Распоред испита за стицање професионалних звања у рачуноводству у испитном року ДЕЦЕМБАР 2022.

Рачуновођа

Овлашћени рачуновођа

Овлашћени јавни рачуновођа

13. новембар 2022. (недеља)

13. новембар 2022. (недеља)

13. новембар 2022. (недеља)

12:30 – 14:30
1.6 Порески систем
9:00 – 12:00
2.2 Финансијске информације за менаџмент
2.7 Финансијски менаџмент и контрола
9:00 – 12:00
3.1 Услуге ревизије и уверавања
3.3 Стратешко пословно планирање и развој

16:00 – 18:00
1.3 Припрема финансијских извештаја
1.8 Састављање финансијских извештаја

12:30 – 15:30
2.1 Припремање финансијских извештаја
2.8 Финансијско извештавање

12:30 – 15:30
3.2 Менаџмент перформанси
3.4 Сложено корпоративно извештавање
3.5 Стратешки финансијски менаџмент


18:30 – 20:30
1.4 Рачуноводство трошкова
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси

16:00 – 18:00
2.6 Порески систем
 

Испити за стицање професионалних звања одржавају се у следећим центрима:

Београд

Економски факултет, Каменичка бр. 6

Крагујевац

Економски факултет, Лицеја Кнежевине Србије 3

Ниш

Економски факултет, Трг краља Александра Ујединитеља 11

Нови Сад

Висока пословна школа струковних студија, Владимира Перића – Валтера 4

Распоред одржавања онлајн испита (упутство):

За професионално звање РАЧУНОВОЂА:

1.1 Евидентирање финансијских трансакција

19. новембар 2022. у 9:00

1.5 Спровођење ревизорских процедура

19. новембар 2022. у 12:00

1.2 Информације за менаџмент контролу

26. новембар 2022. у 9:00

1.7 Управљање кадровима и системима

26. новембар 2022. у 12:00

За професионално звање ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА:

2.3 Управљање кадровима

19. новембар 2022. у 10:30

2.4 Информациони системи

19. новембар 2022. у 13:30

2.5 Корпоративно и пословно право

26. новембар 2022. у 10:30

2.9 Ревизија и интерна контрола

26. новембар 2022. у 13:30

* Одлагање полагања испита се може извршити до 16 часова 09.11.2022. слањем обавештења на E-mail: profesionalnazvanja@srrs.rs у ком случају се кандидату уплаћена накнада признаје за наредни испитни рок.