Распоред онлајн испита за стицање професионалних звања у рачуноводству у испитном року ДЕЦЕМБАР 2021.

Распоред одржавања онлајн испита

За професионално звање РАЧУНОВОЂА:

1.1 Евидентирање финансијских трансакција

11. децембар 2021. у 9:00

1.5 Спровођење ревизорских процедура

11. децембар 2021. у 12:00

1.2 Информације за менаџмент контролу

12. децембар 2021. у 9:00

1.7 Управљање кадровима и системима

12. децембар 2021. у 12:00

За професионално звање ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА:

2.4 Информациони системи

11. децембар 2021. у 10:30

2.5 Корпоративно и пословно право

11. децембар 2021. у 13:30

2.3 Управљање кадровима

12. децембар 2021. у 10:30

2.9 Ревизија и интерна контрола

12. децембар 2021. у 13:30

* Одлагање полагања испита се може извршити до 16 часова 8.12.2021. слањем обавештења на E-mail: profesionalnazvanja@srrs.rs у ком случају се кандидату уплаћена накнада признаје за наредни испитни рок.

Савети за "online" полагање испита

Распоред испита за 26. децембар ће бити накнадно објављен.