Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року Јун 2008.

Рачуновођа   Овлашћени Рачуновођа Овлашћени Јавни Рачуновођа  
15.06.2008. (недеља)   15.06.2008. (недеља) 15.6.2008. (недеља)  
13:30 - 15:30   9:00 - 13:00 9:00 - 13:00  
1.6 Порески систем   2.7 Финансијски менаџмент и контрола 3.1 Услуге ревизије и уверавања  
    2.2 Финансијске информације за менаџмент    
16:00 - 20:00   13:30 - 15:30 16:00 - 20:00  
1.2 Информације за менаџмент контролу   2.4 Информациони системи 3.3 Стратешко пословно планирање и развој  
1.4 Рачуноводство трошкова   16:00 - 19:00    
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси   2.9 Ревизија и интерна контрола    
      21.6.2008. (субота)  
      9:00 - 13:00  
      3.5 Стратешки финансијски менаџмент  
         
22.06.2008. (недеља)   22.06.2008. (недеља) 22.6.2008. (недеља)  
9:00 - 11:00   9:00 - 13:00 9:00 - 13:00
1.5 Спровођење ревизорских процедура
2.1 Припремање финансијских извештаја 3.4 Сложено корпоративно извештавање
  2.8 Финансијско извештавање  
11:30 - 13:30   14:00 - 18:00
1.7 Управљање кадровима и системима 13:30 - 15:30 3.2 Менаџмент перформанси
  2.3 Управљање кадровима  
14:00 - 18:00    
1.1 Евидентирање финансијских трансакција 16:00 - 18:00    
1.3 Припрема финансијских извештаја 2.5 Корпоративно и пословно право  
1.8 Састављање финансијских извештаја 18:30 - 20:30    
  2.6 Порески систем    
     
         
Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА
одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16
Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА

одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11,
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА

одржава се у испитном центру:

Београд - 15.06 и 22.06.2008. просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6

Београд - 21.06.2008. просторије СРРС, Његошева 19, Београд