Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року Јун 2006.

Рачуновођа   Овлашћени Рачуновођа   Овлашћени Јавни Рачуновођа
04.06.2006. (недеља)   04.06.2006. (недеља)   04.06.2006. (недеља)
9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00
1.2 Информације за менаџмент контролу 2.1 Припремање финансијких извештаја 3.2 Менаџмент перформанси
1.4 Рачуноводство трошкова 2.8 Финансијско извештавање  
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси   14:00 - 18:00
  13:30 - 15:30 3.3 Стратешко пословно планирање и развој
13:30 - 15:30 2.3 Управљање кадровима
1.5 Спровођење ревизорских процедура  
  16:00 - 18:00   10.06.2006. (субота)
16:00 - 18:00 2.5 Корпоративно и пословно право 9:00 - 13:00
1.7 Управљање кадровима и системима     3 .4 Сложено корпоративно извештавање
  18:30 - 20:30  
  2.6 Порески систем
11.06.2006. (недеља)   11.06.2006. (недеља)   11.06.2006. (недеља)
13:30 - 15:30   9:00 - 13:00   9:00 - 13:00
1.6 Порески систем   2.2 Финансијске информације за менаџмент   3 .5 Стратешки финансијски менаџмент
    2.7 Финансијски менаџмент и контрола  
16:00 - 20:00     14:00 - 18:00
1.1 Евидентирање финансијских трансакција    13:30 - 15:30   3.1 Услуге ревизије и уверавања
1.3 Припрема финансијских извештаја   2.4 Информациони системи  
1.8 Састављање финансијских извештаја      
    16:00 - 19:00  
    2.9 Ревизија и интерна контрола  
   
Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА
одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16
Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА

одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11,
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

 

Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА

одржава се у испитном центру:

Београд - 04.06 и 11.06. просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6

Београд - 10.06 просторије СРРС, Његошева 19, Београд