Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року Децембар 2009.

Рачуновођа   Овлашћени Рачуновођа Овлашћени Јавни Рачуновођа  
6.12.2009. (недеља)   6.12.2009. (недеља) 6.12.2009. (недеља)  
9:00 - 11:00   9:00 - 12:00 9:00 - 12:00  
1.4 Рачуноводство трошкова   2.2 Финансијске информације за менаџмент 3.1 Услуге ревизије и уверавања  
    2.7 Финансијски менаџмент и контрола*    
9:00 - 12:00     17:30 - 20:30  
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси   12:30 - 14:30 3.2 Менаџмент перформанси  
    2.4 Информациони системи    
12:30 - 14:30        
1.2 Информације за менаџмент контролу   15:00 - 17:00    
    2.5 Корпоративно и пословно право 12.12.2009. (субота)  
15:00 - 17:00     9:00 - 12:00  
1.6 Порески систем   17:30 - 19:30 3.5 Стратешки финансијски менаџмент  
    2.6 Порески систем    
17:30 - 19:30        
1.5 Спровођење ревизорских процедура        
         
13.12.2009. (недеља)   13.12.2009. (недеља) 13.12.2009. (недеља)  
9:00 - 11:00   9:00 - 12:00 9:00 - 12:00
1.1 Евидентирање финансијских трансакција   2.1 Припремање финансијских извештаја 3.3 Стратешко пословно планирање и развој
    2.8 Финансијско извештавање  
12:30 - 14:30     15:00 - 18:00
1.7 Управљање кадровима и системима   12:30 - 14:30 3.4 Сложено корпоративно извештавање
    2.9 Ревизија и интерна контрола  
15:00 - 17:00      
1.3 Припрема финансијских извештаја   15:00 - 17:00    
    2.3 Управљање кадровима  
15:00 - 18:00        
1.8 Састављање финансијских извештаја        
         
         
Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА
одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16
Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА

одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11,
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА

одржава се у испитном центру:

Београд - 6.12 и 13.12.2009. просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6

Београд - 12.12.2009. просторије СРРС, Његошева 19, Београд