Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року Децембар 2007.

Рачуновођа   Овлашћени Рачуновођа   Овлашћени Јавни Рачуновођа
16.12.2007. (недеља)   16.12.2007. (недеља)   16.12.2007. (недеља)
9:00 - 11:00   9:00 - 13:00 9:00 - 13:00
1.5 Спровођење ревизорских процедура
2.1 Припремање финансијских извештаја 3.1 Услуге ревизије и уверавања
  2.8 Финансијско извештавање  
11:30 - 13:30   14:00 - 18:00
1.7 Управљање кадровима и системима 13:30 - 15:30 3.3 Стратешко пословно планирање и развој
  2.3 Управљање кадровима  
14:00 - 18:00   22.12.2007. (субота)
1.1 Евидентирање финансијских трансакција 16:00 - 18:00   9:00 - 13:00
1.3 Припрема финансијских извештаја 2.5 Корпоративно и пословно право 3.5 Стратешки финансијски менаџмент
1.8 Састављање финансијских извештаја     14:00 - 18:00
  18:30 - 20:30   3.2 Менаџмент перформанси
  2.6 Порески систем  
23.12.2007. (недеља)   23.12.2007. (недеља)   23.12.2007. (недеља)
13:30 - 15:30   9:00 - 13:00   9:00 - 13:00
1.6 Порески систем   2.2 Финансијске информације за менаџмент   3.4 Сложено корпоративно извештавање
    2.7 Финансијски менаџмент и контрола  
16:00 - 20:00      
1.2 Информације за менаџмент контролу   13:30 - 15:30    
1.4 Рачуноводство трошкова   2.4 Информациони системи  
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси      
    16:00 - 19:00  
    2.9 Ревизија и интерна контрола  
       
Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА
одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16
Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА

одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11,
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

 

Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА

одржава се у испитном центру:

Београд - просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6