Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року
Децембар 2008.

Рачуновођа

 

Овлашћени Рачуновођа

Овлашћени Јавни Рачуновођа

 

7.12.2008. (недеља)

 

7.12.2008. (недеља)

7.12.2008. (недеља)

 

9:00 - 13:00

 

9:00 - 13:00

9:00 - 13:00

 

1.1 Евидентирање финансијских трансакција

 

2.2 Финансијске информације за менаџмент

3.1 Услуге ревизије и уверавања

 

1.3 Припрема финансијских извештаја

 

2.7 Финансијски менаџмент и контрола

 

 

1.8 Састављање финансијских извештаја

 

 

 

 

13:30 - 15:30

 

13:30 - 15:30

13:30 - 17:30

 

1.6 Порески систем

 

2.4 Информациони системи

3.3 Стратешко пословно планирање и развој

 

16:00 - 18:00

 

16:00 - 18:00

 

 

1.5 Спровођење ревизорских процедура

 

2.6 Порески систем

13.12.2008. (субота)

 

 

 

18:30 - 20:30

9:00 - 13:00

 

 

 

2.5 Корпоративно и пословно право

3.5 Стратешки финансијски менаџмент

 

 

 

 

 

 

14.12.2008. (недеља)

 

14.12.2008. (недеља)

14.12.2008. (недеља)

 

9:00 – 13:00

 

9:00 – 13:00

9:00 - 13:00

 

1.2 Информације за менаџмент контролу

 

2.1 Припремање финансијских извештаја

3.4 Сложено корпоративно извештавање

 

1.4 Рачуноводство трошкова

 

2.8 Финансијско извештавање

 

 

1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси

 

 

 

 

13:30 - 15:30

 

13:30 - 15:30

13:30 – 17:30

 

1.7 Управљање кадровима и системима

 

2.9 Ревизија и интерна контрола

3.2 Менаџмент перформанси

 

 

 

16:00 - 18:00

 

 

 

 

2.3 Управљање кадровима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА
одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

 

Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА

одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11,
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА

одржава се у испитном центру:

Београд - 7.12 и 14.12.2008. просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6

Београд - 13.12.2008. просторије СРРС, Његошева 19, Београд