Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року децембар 2006.

Рачуновође
Овлашћене рачуновође
Овлашћене Јавне Рачуновође
ПРВИ ДАН - Недеља 03.12.2006
ПРВИ ДАН - Недеља 03.12.2006
ПРВИ ДАН - Недеља 03.12.2006
           

9:00 - 13:00

1.1 Евидентирање финансијских трансакција

9:00 - 13:00
2.1 Припремање финансијских извештаја
9:00 - 13:00
3.2 Менаџмент перформанси
1.3 Припрема финансијских извештаја
2.8 Финансијско извештавање
1.8 Састављање финансијских извештаја
14:00 - 18:00
3.3 Стратешко пословно планирање и развој
13:30 - 15:30
1.5 Спровођење ревизорских процедура
13:30 - 15:30
2.3 Управљање кадровима
ДРУГИ ДАН - Субота 09.12.2006
16:00 - 18:00
1.7 Управљање кадровима и системима
16:00 - 18:00
2.5 Корпоративно и пословно право
9:00 - 13:00
3.4 Сложено корпоративно извештавање
18:30 - 20:30
2.6 Порески систем
 
 
 
ДРУГИ ДАН - Недеља 10.12.2006
ДРУГИ ДАН - Недеља 10.12.2006
ТРЕЋИ ДАН ДАН - Недеља 10.12.2006
13:30 - 15:30
1.6 Порески систем
9:00 - 13:00
2.2 Финансијске информације за менаџмент
9:00 - 13:00
3 .5 Стратешки финансијски менаџмент
2.7 Финансијски менаџмент и контрола
16:00 - 20:00
1.2 Информације за менаџмент контролу
14:00 - 18:00
3.1 Услуге ревизије и уверавања
1.4 Рачуноводство трошкова
13:30 - 15:30
2.4 Информациони системи
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси
16:00 - 19:00
2.9 Ревизија и интерна контрола
   

Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА
одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА

одржавају се у испитним центрима:

Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6
Ниш - просторије Економског факултета, Трг краља Александра
Ујединитеља 11,
Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања
ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА

одржава се у испитном центру:

Београд - 03.12 и 10.12. просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6

Београд - 09.12 просторије СРРС, Његошева 19, Београд