Испити за стицање професионалних звања

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПРИЈАВА КАНДИДАТАПРИЈАВА ИСПИТАЦЕНЕ ЛИТЕРАТУРА

Почело је пријављивање испита за испитни рок ДЕЦЕМБАР 2021.

Пријаве испита трају до 1. децембра 2021. до 16:00

У испитном року ДЕЦЕМБАР 2021. одржаће се сви испити за стицање професионална звања Рачуновођа, Овлашћени рачуновоћа и Овлашћени јавни рачуновођа.

Испити ће се одржати у испитним центрима 26. децембра, а онлајн испити ће бити одржани 11. и 12. децембра.

Испити који се полажу онлајн су: 1.1 Евидентирање финансијских трансакција, 1.2 Информације за менаџмент контролу, 1.5 Спровођење ревизорских процедура, 1.7 Управљање кадровима и системима, 2.3 Управљање кадровима, 2.4 Информациони системи, 2.5 Корпоративно и пословно право, 2.9 Ревизија и интерна контрола


Кандидати за стицање звања Рачуновођа полажу следеће предмете:

1.1 Евидентирање финансијских трансакција
1.2 Информације за менаџмент контролу
1.3 Припрема финансијских извештаја
1.4 Рачуноводство трошкова
1.5 Спровођење ревизорских процедура
1.6 Порески систем
1.7 Управљање кадровима и системима
1.8 Састављање финансијских извештаја*
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси**

* Услов за пријављивање испита 1.8 су положени испити 1.1 и 1.3
** Услов за пријављивање испита 1.9 су положени испити 1.2 и 1.4

Кандидати за стицање звања Овлашћени Рачуновођа полажу следеће предмете:

2.1 Припремање финансијских извештаја
2.2 Финансијске информације за менаџмент
2.3 Управљање кадровима
2.4 Информациони системи
2.5 Корпоративно и пословно право
2.6 Порески систем
2.7 Финансијски менаџмент и контрола*
2.8 Финансијско извештавање**
2.9 Ревизија и интерна контрола

* Услов за пријављивање испита 2.7 је положен испит 2.2
** Услов за пријављивање испита 2.8 је положен испит 2.1

Кандидати за стицање звања Овлашћени Јавни Рачуновођа полажу следеће предмете:

3.1 Услуге ревизије и уверавања
3.2 Менаџмент перформанси
3.3 Стратешко пословно планирање и развој
3.4 Сложено корпоративно извештавање
3.5 Стратешки финансијски менаџмент


Испити за стицање професионалних звања пријављују се на обрасцима које можете преузети овдеСавети за "online" полагање испита


Признавање професионалних квалификација
САВЕЗА РР СРБИЈЕ
и САВЕЗА РР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ , као и признавање квалификација између САВЕЗА РР СРБИЈЕ и ИНСТИТУТА СЕРТИФИКОВАНИХ РАЧУНОВОЂА ЦРНЕ ГОРЕ

Управна тела Савеза РР Србије и Савеза РР Републике Српске озваничила су споразум који је сачињен у складу са смерницама о признавању професионалних квалификација које је објавио UNCTAD као и у складу са међународним образовним стандардима Међународне федерације рачуновођа (IFAC).


ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације и услове о стицању РОС 31 - Професионално образовање рачуновођа.

Информатор о стицању професионалних звања Савеза РР Србије

Програм обуке за стицање професионалних

Кандидати који су положили испите за овлашћеног рачуновођу код других организација достављају оверену исправу и потврду о испитима које су полагали.


ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА

За ослобађање полагања појединих испита, по основу испита полаганих током редовног школовања, кандидати подносе захтев Комисији за едукацију Савеза РР Србије и прилажу следећа документа:

  1. Захтев за признавање (слободна форма са контакт подацима)
  2. Копију дипломе
  3. Уверење о положеним испитима или копију Прилога/Додатка дипломе 

Комисија за признавање испита разматра појединачне захтеве и на основу усаглашености наставног плана са студија и програма РОС 31 доноси одлуку о признавању испита и о томе вас обавештава. Испити који су признати се пријављују и уплаћује се накнада за признате испите (накнада за признавање испита је једнака накнади за полагање испита) након чега се доставља Решење о признатим испитима.

Иницијални преглед Комисије за признавање испита је без накнаде. За сваки наредни захтев истог кандидата за преглед од стране Комисије, накнада износи 3.600 дин.

Сву документацију за признавање испита можете послати поштом на: Савез рачуновођа и ревизора Србије, Његошева 19, 11000 Београд, или путем e-mail-a на profesionalnazvanja@srrs.rs


ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА


ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА

Кандидати који се по први пут пријављују за стицање професионалних звања неопходне информације и пријаву испита достављају на следећем обрасцу:

Уз иницијалну пријаву кандидати достављају и следеће:

Овлашћене рачуновође - кандидати за стицање професионалног звања овлашћени јавни рачуновођа, уз пријаву, достављају и копију Сертификата који поседују.

Самосталне рачуновође – кандидати за стицање професионалног звања овлашћени рачуновођа (параграф 31.30 РОС 31), уз пријаву, достављају и копију Сертификата који поседују.

Сву документацију за пријаву кандидата за стицање професионалних звања можете послати поштом на: Савез рачуновођа и ревизора Србије, Његошева 19, 11000 Београд, или путем e-mail-a на profesionalnazvanja@srrs.rs

ПРИЈАВА ИСПИТА

Кандидати који су се регистровали у Савезу РР Србије испите могу пријавити на следећем обрасцу и уз потврду о уплаћеној накнади за пријављене испите доставити Савезу РР Србије, Његошева 19, 11000 Београд, или путем e-mail-a на profesionalnazvanja@srrs.rs

Накнада за испит по предмету је за:

Уплата се врши на рачун Савеза РР Србије
Marfin Bank: 145-4955-48, UniCredit Bank: 170-30005006000-83
(позив на бр. 11-12, назнака "Испит за стицање професионалног звања”)

Шира обавештења у вези са применом РОС-31 - Професионално образовање рачуновођа можете наћи у Гласу рачуновођа, бр. 28, или добити путем телефона: (011) 3343-140, 3344-404