Распоред испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року 
ЈУН 2019.

Рачуновођа

Овлашћени рачуновођа

Овлашћени Јавни Рачуновођа

9.6.2019. (недеља)

9.6.2019. (недеља)

9.6.2019. (недеља)

9:00 - 11:00
1.1 Евидентирање финансијских трансакција
1.3 Припрема финансијских извештаја

9:00 - 12:00
1.8 Састављање финансијских извештаја

12:30 - 14:30
1.6 Порески систем

15:00 - 17:00
1.5 Спровођење ревизорских процедура

9:00 - 12:00
2.2 Финансијске информације за менаџмент
2.7 Финансијски менаџмент и контрола

12:30 - 14:30
2.6 Порески систем

15:00 - 17:00
2.5 Корпоративно и пословно право

17:30 - 19:30
2.3 Управљање кадровима

9:00 - 12:00
3.1 Услуге ревизије и уверавања 
3.2 Менаџмент перформанси

12:30 - 15:30
3.4 Сложено корпоративно извештавање 16.6.2019. (недеља)

16.6.2019. (недеља)

16.6.2019. (недеља)

9:00 - 11:00
1.2 Информације за менаџмент контролу
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси

12:30 - 14:30
1.4 Рачуноводство трошкова

15:00 - 17:00
1.7 Управљање кадровима и системима

9:00 - 12:00
2.1 Припремање финансијских извештаја
2.8 Финансијско извештавање

12:30 - 14:30
2.9 Ревизија и интерна контрола 

15:00 - 17:00
2.4 Информациони системи

9:00 - 12:00
3.3 Стратешко пословно планирање и развој

12:30 - 15:30
3.5 Стратешки финансијски менаџмент


Испити за стицање звања РАЧУНОВОЂА одржавају се у испитним центрима:

§          Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6

§          Ниш - просторије Савеза РР Србије, подружница Ниш, Максима Горког бр. 2

§          Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА одржавају се у испитним центрима:

§          Београд - просторије Економског факултета, Каменичка бр. 6

§          Ниш - просторије Савеза РР Србије, подружница Ниш, Максима Горког бр. 2

§          Нови Сад - просторије Економског факултета, Доктора Симе Милошевића 16

Испити за стицање звања ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА одржавају се у испитном центру:

§          Београд - просторије Економског факултета Београд, Каменичка бр. 6