Званични преводи Међународних стандарда финансијског извештавања и тумачења одобрени од Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде (IASB)

-у продаји-
-изашло из штампе-

издање 2004.

Примењују се за састављање финансијских извештаја за 2005. годину

издање 2005.

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене међународне рачуноводствене стандарде и нова допуњена Тумачења.

примењују се од 01.01.2006. године