14.6.2016. свечано је потписан Меморандум о сарадњи
између Савеза РР Србије и Овлашћеног Института за
јавне финансије и рачуноводство (CIPFA) из Велике Британије

Меморандум о сарадњи између Савеза РР Србије и Овлашћеног Института за јавне финансије и рачуноводство (CIPFA) из Велике Британије

Услови за чланство у CIPFA