24-26. септембар 2015, Конгресни центар "Србија"

XVI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА
И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

24. септембар (четвртак) од 10:00 - 13:30

25. септембар (петак) од 9:00 - 13:30

26. септембар (субота) од 9:00 - 12:00

ПРЕДАВАЧИ

Чланови редакције приручника "Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

Претплатници Рачуноводствене праксе 16.900
Остали учесници 23.900

Овде можете преузети Понуду предрачун за XVI јесењи семинар