Бесплатни Webinari за чланове Савеза и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

webinar

26. новембар 2021 (петак) у 10:00 часова

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА
ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

 

Програм Webinara

  • Нови прописи и актуелне теме
  • Попис имовине и обавеза
  • Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза
  • Актуелности у веза са применом МСФИ, МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица

Webinar почиње у 10 часова.

За професионалне рачуновође - чланове Савеза присуство webinarima евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

25. новембар 2021 (четвртак) у 10:00 часова

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И НОВИНЕ У ПРОПИСИМА ЗА
КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

 

Програм Webinara

  • Новине код спровођења пописа имовине и обавеза
  • Нови и прописи у припреми
  • Актуелне обавезе корисника јавних средстава

Webinar почиње у 10 часова.

За професионалне рачуновође - чланове Савеза присуство webinarima евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.


Услови учешћа

Webinari су бесплатни за чланове Савеза РР Србије, који су измирили чланске обавезе и претплатнике на приручник Рачуноводствена пракса.

За приступ Webinarima потребно је да попуните образац на web-пријави:

ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ ПРИРУЧНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА МОГУ СЕ ПРИЈАВИТИ ПУТЕМ WEBPRIJAVE


ИНТРУКЦИЈЕ ЗА ПРИСТУП webinarima биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 24.11.2021. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.

Учесници који нису претплатници, материјал за webinar (РП бр. 22-23/2021) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76


Континуирана едукација

За професионалне рачуновође - чланове Савеза присуство webinarima евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

Чланови који нису измирили чланарину за 2021, могу то учинити путем Одлуке о висини годишње чланарине која се може преузети са следећег линка Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2021. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Право присуства такође имају чланови који су измирили чланарину за 2021. Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2022. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif


Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007, seminar@srrs.rs