Бесплатни Webinari за чланове Савеза и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

webinar

29. јануар 2021 (петак) у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

 

Програм Webinara

 • Oдложени порези и доприноси на рате - плаћање, књижење и признавање
 • Актуелности из радних односа (зараде од 1. јануара, олакшице за новозапослене)
 • Примена осталих измењених пореских прописа и актуелне информације (ПДВ, порез на добит)
 • Вредновање елемената биланса стања и успеха
 • Утврђивање пореза на добит
 • Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
 • Одговори на питања

Webinar почиње у 10 часова.

5. фебруар 2021 (петак) у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

Програм Webinara

 • Актуелности у законској регулативи
 • Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја
 • Порез на добит код корисника буџетских средстава

Webinar почиње у 10 часова.


Услови учешћа

Webinari су бесплатни за чланове Савеза РР Србије, који су измирили чланске обавезе и претплатнике на приручник Рачуноводствена пракса.

За приступ Webinarima потребно је да попуните образац на web-пријави:

ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ ПРИРУЧНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА МОГУ СЕ ПРИЈАВИТИ ПУТЕМ WEBPRIJAVE


У случају проблема са попуњавањем web-prijave, можете се, пријавити за Webinare на следећи начин:
члан Савеза РР Србије - попуни Образац за приступ члана Савеза РР Србије и пошаље га на edukacija@srrs.rs
претплатник приручника Рачуноводствена пракса - попуни Образац за приступ претплатника приручника Рачуноводствена пракса и пошаље га на адресу seminar@srrs.rs

Попуњавање образаца се може извршити из програма:

 • Adobe Reader - након уношења података користите опцију Save as да снимите попуњен документ.
 • Chrome претраживач - након уношења података кликните на иконицу за преузимање документа и добићете опције Original или Edited, где Edited верзија садржи унете податке.

У случају да имате проблема са попуњавањем обрасца, тражене податке нам можете послати и у тексту maila.

ИНТРУКЦИЈЕ ЗА ПРИСТУП webinarima биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 28.1.2021. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.

Учесници који нису претплатници, материјал за webinar (РП бр. 3-4/2021) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76


Континуирана едукација

За професионалне рачуновође - чланове Савеза присуство webinarima (на једном или оба webinara) евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

Чланови који нису измирили чланарину за 2020, могу то учинити путем Одлуке о висини годишње чланарине која се може преузети са следећег линка Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2020. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Право присуства такође имају чланови који су измирили чланарину за 2021. Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2021. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif


Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007, seminar@srrs.rs