webinar

2. фебруар 2024 (петак) у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Програм вебинара

 • Састављање финансијских извештаја
 • Актуелности у примени прописа
 • Вредновање елемената биланса стања и успеха
 • Утврђивање пореза на добит
 • Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
 • Одговори на питања

Вебинар почиње у 10 часова.

1. фебруар 2024 (четвртак) у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО
ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Програм вебинара

 • Актуелности у законској регулативи
 • Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја
 • Порез на добит код корисника буџетских средстава

Вебинар почиње у 10 часова.

https://youtu.be/pZ2y3l2LL3Y

https://youtu.be/mzAYg35imSE

Услови учешћа

Вебинари су бесплатни за:

 • претплатнике приручника Рачуноводствена пракса,
 • активне чланове Савеза РР Србије,
 • кандидате за стицање професионалних звања код Савеза РР Србије.

Сви учесници морају попунити онлајн образац пријаве.


Континуирана едукација

За професионалне рачуновође - регистроване лиценциране чланове Савеза присуство се евидентира са 6 поена по Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).


Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007, seminar@srrs.rs