организују дводневни WEBINAR на тему

НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

Практична примена са питањима и одговорима

7. април 2022. од 10 часова
8. април од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

Предавачи:


Дејан Младеновић, саветник

Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање


1.  Преглед одредби новог Закона о фискализацији

 • Дефиниције појмова (фискализација, ЕФУ, СУФ, ПФР, електронски систем за издавање рачуна, безбедносни елемент, електронски потпис, добављач електронског фискалног уређаја и др.)
 • Предмет и обвезници фискализације
 • Новине у систему фискализације и компаративни преглед постојећег система
 • Садржај фискалног рачуна
 • Поступак фискализације
 • Систем за управљање фискализацијом
 • Одобрење за употребу електронског уређаја.

2.  Подзаконска акта

 • Делатности ослобођене евидентирања промета преко фискалне касе и
  нови обвезници фискализације
 • Евидентирање пословних простора и пословних просторија (ПГЈО)
 • Подншење пријаве за издавање безбедносног елемента
 • Регистар елемената и врсте електронских фискалних уређаја (ЕФУ)
 • Провера пријављених фискалних рачуна
 • Чување и заштита података у интерној меморији
 • Достављање података Пореској управи
 • Фискални рачун (креирање рачуна, садржај рачуна, врсте рачуна,
  типови трансакција и остали елементи фискалног рачуна)
 • Најновије инструкције и упутства Пореске управе и мишљења Министарства финансија.

3.  Технички водич

 • Портал за пореске обвезнике и Портал за добављаче
 • Електронски фискални уређај (ЕФУ)
 • Процесор фискалних рачуна (ПФР)
 • Електронски систем за издавање рачуна (ЕСИР)
 • Фискални рачун (креирање, садржај и врсте)
4.  Питања и одговори (други дан webinara, 8. април 2022)

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (7. и 8. април).

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_7_april_2022.pdf
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 6. априла) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 6. априла.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.600 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 8.900 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

Предрачун за уплату котизације можете преузети са: 

www.srrs.rs/savetovanje/predracun_7_april_2022.pdf

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-043, 3345-007, 3344-405