Практична примена ПАКЕТА МЕРА ПОМОЋИ ПРИВРЕДИ

организују WEBINAR

ВОДИЧ ЗA ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ИЗ БУЏЕТА

НОВИ ПАКЕТ МЕРА ПОМОЋИ ПРИВРЕДИ - ПРОГРАМ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ИЗ БУЏЕТА

24. март 2021. од 10 часова

Подношење прве пријаве ППППД и изјаве о прихватању мера - рок 31. март 2021.
Избор пословне банке - рок 25. март 2021.

ПРОГРАМ WEBINARA

1. ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ МОГУ ДА ОСТВАРЕ ДИРЕКТНО ДАВАЊЕ,

ПРЕДАВАЧ
Светлана Кузмановић- Живановић, Министарство финансија, Одсек за порез на доходак грађана

  • привредни субјекти који могу да остваре директно давање,
  • начин утврђивања висине директног давања,
  • утврђивање броја запослених за који се добија директно давање;

2. ПРИХВАТАЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ПОДНОШЕЊЕМ ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ НА ПОРТАЛУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

3. ИСПЛАТА ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА

4. КОРИШЋЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА КРОЗ ИСПЛАТУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИМА

5. КОРИШЋЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ОД СТРАНЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

6. ГУБИТАК ПРАВА НА ДИРЕКТНА ДАВАЊА УТВРЂИВАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СМАЊЕЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ,

  • утврђивање броја запослених и смањења броја запослених,
  • забрана исплате дивиденде,
  • повраћај директних давања;

7. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАДУ УГОСТИТЕЉА И ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ

8. РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИМЉЕНИХ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА

9. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_24_mart.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите најкасније до 23. марта на webinar@irr.co.rs

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 23. марта.

Сви учесници након вебинара добијају на e-mail комплетан материјал - презентације

Котизација за webinar износи 6.900 дин. (без ПДВ, огранизатор није у систему ПДВ).
Предрачун за уплату котизације можете преузети овде
Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007