организују WEBINAR на тему

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

- Платни промет, девизна плаћања у Србији, алтернативни облици плаћања, прекршаји -

1. јул 2021. од 10 часова

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

Предавачи:

  • Бранка Ђорђевић, експерт за девизно пословање из Министарства финансије
  • Иво Ђукановић, адвокат
  • Платни промет са иностранством са освртом на најчешћа питања из праксе (учесници и начин обављања платног промета са иностранством, шифре основа, посебне ознаке, рефундација трошкова, допунска уплата страног оснивача, отпис и припис разлике у односу на фактурисану вредност, услови и начин повраћаја средстава);
  • Платни промет у ефективном страном новцу (случајеви у којима се плаћања, наплаћивање, уплате и исплате могу вршити у ефективном страном новцу, обавезе резидената код наплате у ефективном страном новцу);
  • Случајеви у којима се наплата, плаћање и пренос у Републици могу вршити у девизама;
  • Пребијање дуговања и потраживања у девизном пословању;
  • Пренос потраживања и дуговања у девизном пословању;
  • Најчешћи прекршаји у вези са обавезом извештавања о појединим девизним пословима;
  • Прекршајни поступак (прекршајна пријава, покретање прекршајног поступка пред судом, права и обавезе лица против којих је поднета прекршајна пријава, врсте судских одлука, жалбени поступак, специфичност института застарелости код девизних прекршаја).
  • Одговори на питања

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_1_jul.pdf
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 30. јуна) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
30. јуна.

Полазницима ће бити обезбеђен материјал: ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ које се достављају путе email-a.
Котизација за webinar износи 7.200 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

Предрачун за уплату котизације можете преузети овде 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007