организују WEBINAR на тему

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ за 2022. годину САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

18. ФЕБРУАР 2022. од 10 часова

Обвезници пореза на имовину сваке године, до 31. марта:

Порез се плаћа не само на право својине, већ и на друга права побројана Законом о порезима на имовину. Стога су лица која воде пословне књиге дужна да правилно одреде за које непокретности су порески обвезници, да правилно утврде пореску основицу и порез, односно да утврде право на пореско ослобођење за оне непокретности за које на то имају право.

У том контексту, треба имати у виду измењена “правила опорезивања” извршена изменама закона крајем 2020. године, а посебно правилно разврставање непокретности, како би се пореска основица утврдила по одговарајућој просечној цени у зони. Наиме, са применом од пореза за 2021. уведена је “нова” група непокретности – помоћни објекти, а поједини објекти који се користе за обављање делатности (станови, куће, јавне гараже…) разврставају се у пословне објекте. Измењена је и одредба која одређује које врсте промена на имовини у току пореске године узрокују обавезу подношења нове пореске пријаве. Само за одређене непокретности за које пореска обавеза настане у пореској години основица је набавна вредност.

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

Предавач

Љиљана Петровић, експерт за порез на имовину из Министарства финансије

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_18_feb_2022.pdf
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 17. фебруара) на webinar@irr.co.rs

Број места је ограничен.

Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 17. фебруара.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Котизација за webinar износи 7.500 дин. (са урачунатим ПДВ)

Предрачун за уплату котизације можете преузети овде
Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa, 17030054883000-22 Unicredit Bank

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007