организују WEBINAR на тему

НОВИНЕ КОД УТВРЂИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

- Попуњавање нове пореске пријаве ППДГ-2Р –

18. АПРИЛ 2022. од 10 часова

Физичка лица, укључујући и обвезнике пореза на приход од самосталне делатности, која у 2021. години остваре доходак за опорезивање већи од 3.268.224 динара, имају обавезу подношења пореске пријаве на Обрасцу ППДГ-2Р, ради утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину. Од 2021. године, прописано је додатно умањење одређених опорезивих примања за лица млађа од 40 година, па је у том смислу прописан и нови Образац пореске пријаве ППДГ-2Р. На webinaru дајемо детаљна упутства о начину утврђивања дохотка за опорезивање за лица која имају 40 и више година, као и за лица млађа од 40 година и начину попуњавања нове пореске пријаве ППДГ-2Р за ове две врсте обвезника.

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

Предавач

Весна Нешић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса"

  • Основна правила у вези са утврђивањем годишњег пореза на доходак грађана сходно Закону о порезу на доходак грађана;
  • Порески обвезник, неопорезиви износ, лични одбици и пореска стопа;
  • Приходи који улазе у доходак за опорезивање годишњим порезом;
  • Начин утврђивања дохотка за опорезивање за лица млађа од 40 година (новина од утврђивања годишњег пореза за 2021. годину);
  • Нови Образац пореске пријаве ППДГ-2Р који се примењује за утвђивање годишњег пореза за 2021. годину;
  • Попуњавање пореске пријаве ППДГ-2Р за лица која имају 40 и више година;
  • Попуњавање пореске пријаве ППДГ-2Р за лица млађа од 40 година;
  • Начин подношења пореске пријаве ПППДГ-2Р и утврђивање годишњег пореза по решењу Пореске управе;
  • Одговори на питања.

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_18_april_2022.pdf
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 17. априла) на webinar@irr.co.rs

Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 17. априла.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Котизација за webinar – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.000 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 8.500 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_18_april_2022.pdf


Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa, 17030054883000-22 Unicredit Bank

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007