организују дводневни ВЕБИНАР

ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ - АКТУЕЛНЕ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ

ДИРЕКТНИ САВЕТИ И ПРАКТИЧАН РАД У СКЛАДУ СА АКТУЕЛНИМ ТЕХНИЧКИМ УПУТСТВОМ

9. септембар 2022. од 10 до 14 часова
12. септембар од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

ИНСТРУКТИВНО ИЗДАЊЕ
ПО ПОВЛАШЋЕНОЈ ЦЕНИ

Повлашћена цена за купце претходног издања, претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и учеснике претходних вебинара на ову тему

Активни чланови Савеза
рачуновођа и ревизора
Србије ово издање
добијају бесплатно

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Најважније особине Закона о еФактурисању и подзаконских аката
 • Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у XML облику и рад са њима у складу са Законом о еФактурисању
 • Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардизованих рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

2. РАД У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКТУРИСАЊА - УЖИВО!

 • Приказ и објашњење организације рада - овлашћења и регистрација
 • Директан приказ израде свих врсте еИсправа у СЕФ систему
 • Нове функционалности и њихова примена
 • Аутоматски рад са СЕФ системом

3. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Начини израде, садржаја, рачуноводствене обраде и обрачуна ПДВ код нових електронских рачуноводствених исправа
 • Специфичности поступања организација приватног сектора - приказ Иделаног система обраде
 • Шеме обраде еРачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

4. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА еДОКУМЕНАТА

 • Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања еФактура и других електронских пословних докумената
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде еФактура – еПисарница, еДеловодник, еАдминистрација и еАрхива
 • Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

5. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 12. септембар)

ПРЕДАВАЧИ:

 • мр Предраг Петровић, уредник приручника "Рачуноводствена пракса"
 • Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

Котизације обухвата оба дана (9. и 12. септембар).
Пријаву за учешће можете, најкасније до
8. септембра, попунити на: www.irr.rs

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
8. септембра.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за вебинар – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара, купце претходног издања и др. износи 7.800 са ПДВ

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 9.900 дин. са ПДВ

Текући рачуни Института: 160-264048-34 Banca Intesa, 170-30054883000-22 UniCredit bank
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405, 063/269-010