Бесплатни вебинари за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса, чланове Савеза и кандидате за стицање професионалних звања СРРС

webinar

24. новембар 2023 (петак) у 10:00 часова

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА
ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

 

Програм вебинара

  • Нови прописи и актуелне теме
  • Попис имовине и обавеза
  • Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза
  • Примена МСФИ, МСФИ за МСП и Правилника за микро и друга правна лица

Вебинар почиње у 10 часова.

23. новембар 2023 (четвртак) у 10:00 часова

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И НОВИНЕ У ПРОПИСИМА ЗА
КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

 

Програм вебинара

  • Спровођење пописа имовине и обавеза
  • Нови и прописи у припреми
  • Актуелне обавезе корисника јавних средстава

Вебинар почиње у 10 часова.

Услови учешћа

Вебинари су бесплатни за претплатнике на приручник Рачуноводствена пракса, чланове Савеза РР Србије, који су измирили чланске обавезе за 2023. и за кандидате у процесу стицања професионалних звања СРРС

За приступ Webinaru потребно је да: члан Савеза, претплатник приручника Рачуноводствена пракса или кандидат за стицање професионалних звања попуни online образац пријаве:

ОНЛАЈН ПРИЈАВА НА ВЕБИНАР

Одржанe вебинарe можете погледати на следећим линковима:

https://youtu.be/XxNEM-C4Zuw

https://youtu.be/-V6Ppfp5m0E


Континуирана едукација

За професионалне лиценциране рачуновође као и за кандидате који су у процесу стицања проф. звања СРРС – присуство се евидентира са 6 поена по Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).

Чланови који нису измирили чланарину за 2023, могу то учинити путем Одлуке о висини годишње чланарине која се може преузети са следећег линка Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2023. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif


Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007, seminar@srrs.rs