webinar

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА
19. мај 2023.

Програм Webinara

  • ПДВ актуелности
  • Актуелности у примени е-фактура
  • Актуелности у фискализацији
  • Опорезивање предузетника пољопривредника, физичког лица обвезника ПДВ, фриленсера и других физичких лица која примењују принцип самоопорезивања
  • Рачуноводствени и порески третман дугорочних резервисања у складу са МРС 37, МРС 19 и осталом актуелном рачуноводственом и пореском регулативом

Webinar почиње у 10 часова.

Услови учешћа

БЕЗ НАКНАДЕ

За приступ Webinaru потребно је да:

  • члан Савеза РР Србије,
  • претплатник приручника Рачуноводствена пракса или
  • кандидат за стицање проф. звања код Савеза РР Србије

попуни следећи online образац:

ОБРАЗАЦ ONLINE ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА

Инструкције за приступ вебинару биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 18.5.2023. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.


Континуирана едукација

За професионалне лиценциране рачуновође – присуство се евидентира са 12 поена према Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа
и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).Додатне информације: (011) 3345-007, 3343-140, webinar@irr.co.rs