webinar

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА - II циклус

Линк на видео од 17. јуна 2022 (петак) у 10:00 часова

Програм Webinara

  • Практична примена Закона о фискализацији (актуелна мишљења МФ, авансно плаћање, поништавање рачуна, промет у малопродаји за јавни сектор, једнонаменски ваучери, повраћај новца купцу, рачуни са идентификацијом купца са шифарником)
  • Електронско фактурисање (почетак примене, обвезници примене и рокови, Интерно техничко упутство, практичне напомене)
  • Уношење података у ПОПДВ образац на основу фискалних рачуна и е-фактура
  • Продаја коришћењем корпорацијских картица,
  • ПДВ актуелности
  • Признавање и вредновање прихода у складу са МСФИ 15, МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица,
  • Плаћање доприноса за запослене у посебним случајевима,
  • Коришћење годишњег одмора из 2021. године,
  • Контрола и примена олакшица за квалификоване новозапослене.

Webinar почиње у 10 часова.


Услови учешћа

БЕЗ НАКНАДЕ

За приступ Webinaru потребно је да члан Савеза РР Србије или претплатнк приручника Рачуноводствена пракса попуње online образац пријаве:

ONLINE ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНОВЕ И ПРЕТПЛАТНИКЕ ПРИРУЧНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА

ИНТРУКЦИЈЕ ЗА ПРИСТУП webinaru биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 16.6.2022. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.


Континуирана едукација

За професионалне лиценциране рачуновође – присуство се евидентира са 20 поена по члану 6. Правилника и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).


Додатне информације: (011) 3345-007, 3343-140, webinar@irr.co.rs