webinar

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА - III циклус
(10. новембар 2022)


Програм Webinara

  • Посебна обавеза електронског евидентирања ПДВ – појединачна и збирна евиденција
  • ПДВ актуелности
  • Актуелности у практичном увођењу и примени електронских фактура и нове фискализације
  • Примена фер вредности код нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме
  • Актуелности у вези са применом олакшица за новозапослена лица и примена паушалног опорезивања од 1. јануара 2023. године

Webinar почиње у 10 часова.Континуирана едукација

За професионалне лиценциране рачуновође, као и за кандидате који су у процесу стицања професионалних звања СРРС – присуство се евидентира са 20 поена по члану 6. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).


Додатне информације: (011) 3345-007, 3343-140, webinar@irr.co.rs