ПОШТОВАНИ,

Обавештавамо Вас да дана 16.12.2014. (уторак) са почетком у 10 часова у великој сали СО Врање, Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводство д.о.о, организују семинар за све рачуновође и пружаоце рачуноводствених услуга, чланове подружнице рачуновођа у Врању. Семинару могу присуствовати и други заинтересовани рачуновође из привреде и буџетског и јавног сектора.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

  1. Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2014.г. у складу са новом међународном и домаћом законском и подзаконском регулативом (попис имовине и обавеза, усаглашавање међусобних потраживања и обавеза, отпис потраживања и др.)
  2. Актуелности у прописима корисника јавних средстава (Ребаланс буџета за 2013. годину и буџет за 2014. годину; Закон о привременом уређивању плата и других примања; Јавне набавке)
  3. Актуелни усвојени порески прописи и најављене измене прописа
  4. Припреме за састављање финансијских извештаја код корисника јавних средстава (Усаглашавање стања потраживања и обавеза; Усклађивање евиденција и стања пословних књига; Начин, организација и поступак обављања пописа; Обрачун амортизације и примери књижења резултата пописа)

ПРЕДАВАЧИ:

  • мр СНЕЖАНА МИТРОВИЋ виши саветник
  • Зоран КИЛИБАРДА, виши саветник

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 7. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.