VI САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА, ДИРЕКТОРА
И СЕКРЕТАРА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ЈАВНИ СЕКТОР КАО ОБВЕЗНИК УСПОСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ,
И ОРГАНИЗОВАЊА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

- Одговорност руководства, критеријуми, стандарди и методолошка упутства -
- Интерна ревизија као предмет ревизије врховне екстерне ревизорске институције -

ЗЛАТИБОР - 29, 30. септембар и 1. октобар 2008. године, Конгресни центар "Србија"

Образац за пријаву учешћа и смештаја

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА

29. септембар 2008. године, у 14:00 часова

30. септембар 2008. године, у 09:00 часова

1. октобар 2008. године, у 09:00 часова

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ

Претплатници Рачуноводствене праксе 9.500
Остали учесници
14.600

Накнада се плаћа унапред на рачун Рачуноводство д.о.о.,
170-30004273000-93 UniCredit банка, 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin bank А.Д.,
160-265470-36 Banca Intesa. Уплата се може вршити и готовински на семинару.

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују 18 бодова континуиране едукације
у 2008. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији

 

РЕЗЕРВИШИТЕ СМЕШТАЈ

По редоследу приспелих пријава учесници ће бити смештени првенствено у хотелу "Палисад", а по попуњености и у осталим објектима на Златибору.
На основу Пријаве достављене Рачуноводству д.о.о., хотел "Палисад" потврђује резервацију смештаја искључиво учесницима који су платили котизацију.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Рачуноводство д.о.о.
11001 Београд, Његошева 19, п. фах 403
тел.: (011) 3238-611, 3231–549,
3233–088, 3343-140, 3343-215
факс: (011) 3345-527, 3231–220

За смештај:
Хотел „Палисад", 31315 Златибор
тел.: (031) 841–151, 841–161
факс: (031) 841–734