Савез рачуновођа и ревизора Србије и Привредна комора Србије у складу са Споразумом о сарадњи, бр. 201, који су закључили 1.11.2016, организују једнодневни

СЕМИНАР/ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ

РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПОРЕСКИ АСПЕКТ УВОЗА ДОБАРА И ПРЕРАЧУН КУРСЕВА СТРАНИХ ВАЛУТА

за сва правна лица која врше увоз робе и услуга, која се баве троговином и производњом, која привремено извозе, ради дораде, прераде и оплемењивања материјала и полупроизвода и за рачуновође који воде пословне књиге

1. Рачуноводствени и порески аспект и евидентирање увоза добара, формирање набавне вредности, када је завршен поступак царињења и прерачун курсева страних валута:

2. Рачуноводствено евидентирање увоза робе када се поступак врши накнадно, а роба је смештена у царинском складишту

3. Рачуноводствени и порески аспект и евидентирање увоза, прерађених, дорађених, оплемењених, привремено извезених материјала и полупроизвода

4. Затварање обавеза према инодобављачу за увезена добра:

5. Рачуноводствено евидентирање разлике више плаћеног аванса у односу на вредност робе, кредитно одобрење и задужење и обавештавање НБС

6. Питања и одговори

Датум Град Место одржавања
Детаљније информације и пријава
17.05.2017. Београд Привредна комора Србије Детаљније информације Пријава за семинар/тренинг
29.05.2017. Нови Сад Регионална привредна комора Нови Сад Детаљније информације Пријава за семинар/тренинг

Пословни тренинг/Едукација, почиње у 10 часова у свим местима

Предавач мр Снежана Митровић

Котизацију за учешће у пословном тернингу, за чланове Привредне коморе и чланове Савеза рачуновођа и ревизора Србије и остале заинтересоване, износи 8.400 динара по учеснику (плус ПДВ).
Пријаве се врше преко сајта Привредне коморе Србије.

За све додатне информације обратите се мр Снежани Митровић на тел. 011/3234-719 или 064/8383-810