Савез рачуновођа и ревизора Србије у сарадњи са Институтом овлашћених рачуновођа Енглеске и Велса и Саветодавним телом  за борбу против криминалних радњи Велике Британије, организује професионално-стручни семинар на тему

СПРЕЧАВАЊЕ КРИМИНАЛНИХ РАДЊИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИСТУП

Семинар се одржава у петак 4. марта 2016. у Сава Центру, Милентија Поповића 9, са почетком у 10 часова.

Детаљнији програм са пријавом учешћа и поруџбеницом

Детаљнији програм са пријавом учешћа и поруџбеницом за учеснике из иностранства

Програм семинара

•           Природа, обим и трендови
            криминалних радњи
•           Међународна димензија и изазови
•           Различите врсте криминалних радњи
•           Интерне и екстерне криминалне радње
•           Повезаност превара, прања новца, мита и корупције
•           Ефикаснa борбa против криминалних радњи
•           Идентификовање, процена и управљање ризиком криминалне радње
•           Превенција, детекција и истрага криминалних радњи
•           Улога корпоративне културе и етике
•           Пословне користи од политика и процедура за борбу против криминалних радњи
•           Предузимање акције против превараната и обештећење
•           Кључни изазови за рачуноводствене професионалце

Услови учешћа

  1. Професионални чланови Савеза РР Србије, Института сертификованих рачуновођа Црне Горе, Савеза РР Републике Српске и Савеза рачуновођа, ревизора и финансијских радника БиХ, као и претплатници приручника Рачуноводствена пракса плаћају само материјал 5.000 дин.
  2. За остале заинтересоване котизација са материјалом износи 10.000 дин.

Материјал за семинар:

СПРЕЧАВАЊЕ КРИМИНАЛНИХ РАДЊИ - смањењем скривених трошкова до тржишне предности - професионални приступ

Учешће на Семинару, за учеснике под редним бројем 1, евидентира се са 6 поена континуиране едукације по члану 7. Правилника о континуираној едукацији. Сви учесници добијају потврду о учешћу на семинару.

За све додатне информације можете се обратити на тел: 011 / 33 43 140, 33 44 404