Продужен је рок за пријаву радова за XXXVII симпозијум - 
Златибор, мај 2006

Симпозијумски одбор на својој седници од 29. 12. 2005. године донео је одлуку да сви заинтересовани могу да пријаве реферате са насловом и структуром, за 37. симпозијум до 15. јануара 2006. године у оквиру глобалне теме и подтема по данима, како следи:

Међународна професионална (рачуноводствена) регулатива као основа квалитета финансијског извештавања

Први дан

Други дан

Трећи дан

ПРИЈАВЕ СЛАТИ НА АДРЕСУ:
САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
(Пријава теме за XXXVII симпозијум)
ЊЕГОШЕВА 19, 11000 БЕОГРАД,
П. фах 3

или на
canakj@srrs.org.yu