Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују саветовање о састављању финансијских извештаја и другим актуелним темама.

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Први циклус континуиране едукације у 2017.

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство саветовању евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

 

Место Сала Датум
Сомбор Народно позориште 30.1.2017.
Зрењанин Хотел “Војводина” 30.1.2017.
Бачка Паланка Хотел “Фонтана” 31.1.2017.
Крушевац Пословни центар “Крушевац” 31.1.2017.
Београд Дом синдиката - велика сала 1.2.2017.
Нови Бечеј Хотел “Тиски цвет” 1.2.2017.
Пожаревац Центар за културу 2.2.2017.
Вршац Хотел “Србија” 2.2.2017.
Сремска Митровица С.О. Сремска Митровица 3.2.2017.
Панчево Културни центар Панчево 3.2.2017.
Кикинда Педагошка академија 6.2.2017.
Прокупље d.о.о. “Alexandar Tours” (ресторан)  6.2.2017.
Нови Сад Хотел “Парк” 7.2.2017.
Суботица Хотел “Patria” 7.2.2017.
Ниш Хотел “Видиковац” 8.2.2017.
Крагујевац Хотел “Крагујевац” 9.2.2017.
Пирот Event centar “Bianca” 9.2.2017.

ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ У 10.00 ЧАСОВА

Присуство саветовању је бесплатно за претплатнике приручника РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА, уз пропусницу која се добија у приручнику број 2-3/2017.

Учесници, који нису претплатници, материјал (РП 2-3 и 4-5/2017) могу купити на саветовању по цени од 12.400 дин. са урачунатим ПДВ.

Присуство саветовању бесплатно је и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе до почетка семинара.

Одлука о висини професионалне чланарине за 2017. може се преузети са web адресе:
http://www.srrs.rs/savez/odluka2017.pdf

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

  1. Нови прописи и актуелне информације
  2. Вредновање елемената биланса стања
  3. Вредновање елемената биланса успеха
  4. Утврђивање нето резултата и одложеног пореза
  5. Утврђивање пореза на добит
  6. Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
  7. Примена Закона о ПДВ
  8. Одговори на питања

тел: 011 / 3344 405, 3345 007, факс: 3231 220