Као и претходних година, Рачуноводствена пракса организује семинар о припреми за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама.
Подсетимо да од 1. јануара 2014. године почиње достављање нове појединачне пореске пријаве у електронском облику, а почеће се и са применом одредби новог Закона о рачуноводству. Такође, постоје и одређене измене код примене Закона о порезу на добит правних лица које се примењују при састављању пореског биланса за 2013. годину. О свему томе и о другим актуелностима говорићемо опширније на семинару:

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

МЕСТО САЛА ДАТУМ
Суботица Хотел "Патриа" 2.12.2013.
Пирот Хотел "Гали" 2.12.2013.
Сомбор Народно позориште 3.12.2013.
Ниш Хотел "Видиковац" 3.12.2013.
Нови Сад Новосадски сајам КЦ "Мастер" 4.12.2013.
Крагујевац Хотел "Крагујевац" 4.12.2013.
Зрењанин Културни центар 5.12.2013.
Београд Дом синдиката Велика сала 5.12.2013.
Пожаревац Центар за културу 6.12.2013.
Панчево Културни центар 6.12.2013.
Вршац Хотел "Србија" 9.12.2013.

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

Програм семинара

1. Нови прописи и актуелне теме
2. Састављање и достављање нове појединачне пореске пријаве у електронском облику
3. Порез на добит - актуелна питања (трансферне цене, порески подстицаји, измене које се примењују за 2013. годину, порез по одбитку...)
4. Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја (попис имовине и обавеза, усаглашавање међусобних потраживања и обавеза, отпис потраживања и др.)
5. Плаћање доприноса за предузетнике, од 1. јануара 2014. године
6. Вођење рачуноводствених евиденција, од 1. јануара 2014. године, у складу са изменама Закона о рачуноводству код других правних лица, као и микро и малих и средњих правних лица
7. Одговори на питања

ПРИСУСТВО СЕМИНАРУ БЕСПЛАТНО ЈЕ ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ

Учесници, који нису претплатници, материјал (РП 22-23/2013) могу купити на семинару по цени од 5.500 дин.

За професионалне чланове Савеза присуство семинару се вреднује са 6 поена континуиране едукације по члану 7. Правилника о континуираној едукацији