Савез РР Србије и Рачуноводство д.о.о. организују семинар на тему

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Предрачун за котизацију за учешће на семинару у PDF формату

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАДУ И ПОРЕСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ОВИХ ИЗМЕНА

1. Заснивање радног односа
2. Уговор о правима и обавезама директора
3. Радно време
4. Годишњи одмор
5. Плаћено одсуство
6. Заштита запослених
7. Зарада и накнада зараде
8. Накнаде трошкова и друга примања запослених
9. Обрачун зараде и евиденција зараде
10. Вишак запослених
11. Удаљење запосленог са рада
12. Измена уговора о раду
13. Престанак радног односа
14. Рад ван радног односа
15. Колективни уговори
16. Прелазне и завршне одредбе

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСТОЈЕЋИХ И НАЈАВА НОВИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

1. Измене и допуне Закона о платама државних службеника и намештеника и измена Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
2. Допуна Закона о платама у државним органима и јавним службама
3. Припреме за доношење Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЗАКОНОМ О РАДУ

1. Правилник о систематизацији послова
2. Уговор о раду
3. Колективни уговор, односно Правилник о раду

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПИО

1. Услови за одлазак у старосну пензију
2. Услови за одлазак у превремену старосну пензију

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

МЕСТО
САЛА
ДАТУМ - 2014.
Нови Сад Новосадски сајам - К. Ц. Мастер
8. септембар
Београд Сава Центар
9. септембар

Семинар почиње у 10:00

ПРЕДАВАЧИ
мр Весна Нешић, виши саветник Зоран Килибарда, виши саветник  и други предавачи


УСЛОВИ УЧЕШЋА

Котизација за претплатнике РП и чланове Савеза РР Србије
3.000 дин.
За остале заинтересоване
6.500 дин.

Уплата се врши унапред, на рачун "Рачуноводства", д.о.о. број: 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76, Marfin Bank A.Д. или 170-30004273000-93 Unicredit Bank A.Д., позив на број 0809-ваш ПИБ

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444