БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РП И ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПДВ

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА

Место Сала Датум (2015)
Суботица Хотел “Patria” 26. октобар
Ниш Хотел “Видиковац” 27. октобар
Зрењанин Хотел “Војводина” 28. октобар
Београд Дом синдиката 29. октобар
Крагујевац Позориште за децу (Трг слободе бр 1.) 30. октобар
Нови Сад Хотел “Парк” 2. новембар

ПРЕДАВАЊА У СВИМ МЕСТИМА ПОЧИЊУ У 10:00 ЧАСОВА

УСЛОВИ УЧЕШЋА

За претплатнике "Рачуноводствене праксе" и чланове Савеза РР Србије који су измирили чланске обавезе присуство семинару је бесплатно.   

Материјал за семинар - приручник "Рачуноводствена пракса" бр. 19/2015 добијају претплатници, а остали учесници плаћају 3.000 динара.

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

1. Измена пореске основице
2. Пренос целокупне или дела имовине
3. Порески пуномоћник
4. Порески обвезник и порески дужник
5. Место и време промета добара и услуга
6. Промена пореске стопе
7. Пореска ослобођења
8. Услови за одбитак претходног пореза и изузимање од одбитка претходног пореза
9. Исправка одбитка претходног пореза
10. Порески период, пореска пријава, обрачун и плаћање ПДВ
11. Повраћај и рефакција пореза
12. Остале измене и допуне

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару
евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника o континуираној едукацији.

Детаљан програм са предрачуном за материјал, за учеснике који нису претплатници приручника Рачуноводствена пракса