БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ И ЧЛАНОВЕ СРРС

организују семинар на тему

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ПРОМЕТА УСЛУГА У СИСТЕМУ ПДВ
од 1. априла 2017. године

МЕСТА ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

МЕСТО

САЛА

ДАТУМ - 2017.

Београд

Дворана Дома синдиката

20. март

Нови Сад

Хотел “Парк”

21. март

Ниш

Хотел “Видиковац”

22. март

Крагујевац

Хотел “Крагујевац”

23. март

Семинар почиње у 10:00 часова

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

  • порески обвезник коме се пружа услуга;
  • место промета услуга у општем случају;
  • изузеци од општег правила (непокретности, превоз, присуствовање културним, уметничким, спортским... догађајима, помоћне услуге у вези превоза, процене покретних ствари, радови на покрeтним стварима, продаја јела и пића за конзумацију, изнајмљивање превозних средстава, ауторска права, оглашавање, консалтинг...);
  • подзаконска акта везана за одређивање места услуга;
  • нова правила из области ПДВ која се примењују од 1.1.2017. године;
  • остале актуелности из области ПДВ; и
  • одговoри на питања

ПРЕДАВАЧИ

мр Предраг Петровић и др Весна Нешић

• Присуство семинару за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса (уз пропусницу из РП 7/2017)
• Присуство семинару за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2017. годину. (уз доказ о измиреној чланарини)

БЕСПЛАТНО

Котизација за остале заинтересоване (са материјалом)

6.000 дин.

Одлука о висини професионалне чланарине за 2017. годину

Учешће на Семинару, за члана Савеза РР Србије, евидентира се са 6 поена континуиране едукације по Правилнику о континуираној едукацији.

Материјал за семинар - приручник РП 6/2017 може се купити и одвојено по цени од 3.100 дин. Све цене су исказане са ПДВ. Уплате се могу извршити на следеће рачуне:

"Рачуноводство", д.о.о. број: 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76, Marfin Bank A.Д. или 170-30004273000-93 Unicredit Bank A.Д.

Додатне информације: (011) 3345-007, 3344-405, 3239-444