БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РП И ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују семинар о састављању финансијских извештаја и другим актуелним темама.

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

Место

Сала

Датум

Ниш Хотел “Видиковац” 23. јануар 2019.
Пирот Event Center “Bianca” 24. јануар 2019.
Пожаревац Центар за културу 25. јануар 2019.
Нови Сад Хотел “Парк” 28. јануар 2019.
Сомбор Народно позориште 29. јануар 2019.
Суботица Хотел “Patria” 30. јануар 2019.
Зрењанин Хотел “Војводина” 31. јануар 2019.
Београд Комбанк дворана (некадашњи Дом Синдиката) 1. фебруар 2019.
Вршац Хотел “Србија” 4. фебруар 2019.
Бачка Паланка Хотел “Фонтана” 5. фебруар 2019.
Нови Бечеј Хотел “Тиски цвет” 6. фебруар 2019.
Сремска Митровица С.О. Сремска Митровица 7. фебруар 2019.
Панчево Културни центар Панчево 8. фебруар 2019.
Крагујевац Хотел “Крагујевац” 11. фебруар 2019.

Семинар почиње у 10:00 часова

ПРОГРАМ СЕММИНАРА

  1. Примена измењених пореских прописа и актуелне информације (ЗПДГ, доприноси, добит, радни односи...)
  2. Вредновање елемената биланса стања
  3. Вредновање елемената биланса успеха
  4. Утврђивање нето резултата и одложеног пореза
  5. Утврђивање пореза на добит
  6. Утврђивање пореза на приходе  од самосталне делатности
  7. Одговори на питања

Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса“ уз пропусницу из броја 2-3/2019, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе (за 2018. или 2019), уз позив-пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 4-5/2019) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76

Информације: 011 / 3344 405, 3345 007, факс: 3231 220