Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују семинар о попису и припреми
за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама.

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

МЕСТО САЛА ДАТУМ (2018)
Ниш Хотел „Видиковац“ 22. новембар
Пожаревац Центар за културу 22. новембар
Пирот Event centar „Bianca“ 23. новембар
Нови Бечеј Хотел „Тиски цвет“ 23. новембар
Суботица Хотел „Патриа“ 26. новембар
Панчево Културни центар 26. новембар
Сомбор Народно позориште 27. новембар
Зрењанин Културни центар Зрењанин (велика сала) 27. новембар
Нови Сад Хотел „Парк“ 28. новембар
Вршац Хотел „Србија“ 28. новембар
Ср. Митровица Скупштина општине 29. новембар
Бачка Паланка Хотел „Фонтана“ 29. новембар
Београд Комбанк дворана (некадашњи Дом синдиката) 30. новембар
Крагујевац Хотел „Крагујевац“ 30. новембар

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

Програм семинара

  1. Попуњавање Обрасца ПОПДВ
  2. Нови прописи и актуелне теме (прелазак са простог на двојно књиговодство, олакшице за запошљавање нових радника од 1.10.2018, укидање Обрасца М-4, сужавање појма рада оснивача привредних друштава, порески прописи и друге актуелности)
  3. Попис имовине и обавеза
  4. Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза, отпис потраживања и др.
  5. Актуелности у вези са применом МСФИ и МСФИ за МСП
  6. Одговори на питања

Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса“ уз пропусницу из броја 21-22/2018, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2018. годину, уз позив- пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници,
материјал за семинар (РП бр. 21-22/2018)
могу унапред уплатити по цени од 6.200
динара на текући рачун бр: 145-3232-76

Чланови који измире чланске обавезе, могу учествовати на семинару уз потврду о уплати чланарине.

Информације: 011/3345-007, 3343-140, 3345-429, факс 3231 220