Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса
организују семинар о попису и припреми за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама.

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

МЕСТО САЛА ДАТУМ (2017)
Пирот Event centar „Bianca“ 23. новембар
Пожаревац Центар за културу 23. новембар
Ниш Хотел „Видиковац“ 24. новембар
Нови Сад Хотел „Парк“ 24. новембар
Суботица Хотел „Патриа“ 27. новембар
Панчево Културни центар„Панчево“ 27. новембар
Сомбор Народно позориште 28. новембар
Зрењанин Хотел „Војводина“ 28. новембар
Крагујевац Хотел „Крагујевац“ 29. новембар
Вршац Хотел „Србија“ 29. новембар
Ср. Митровица Скупштина општине 30. новембар
Бачка Паланка Хотел „Фонтана“ 30. новембар
Београд Сава Центар 1. децембар
Нови Бечеј Хотел „Тиски цвет“ 1. децембар

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

Професионални чланови који су измирили чланске обавезе за 2017. добијају поштом материјале:

• ИЗМЕНЕ МСФИ за МСП И НОВОДОНЕТИ МСФИ

• ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈАМА ПДВ И ПОПДВ ПРИЈАВИ

Програм семинара

1. Практичнo могући начини вођења евиденција о ПДВ
2. Подаци у ПДВ евиденцијама
3. Опште и посебне евиденције
4. Попуњавање Обрасца ПОПДВ са практичним примером
5. Нови прописи и актуелне теме, укључујући измене МСФИ за МСП и новодонети МСФИ
6. Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја (попис имовине и обавеза, усаглашавање међусобних потраживања и обавеза, отпис потраживања и др.)
7. Одговори на питања

Присуство семинару је бесплатно за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2017. годину и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

Учесници, који нису претплатници, материјал за семинар  (РП 20/2017) могу унапред уплатити по цени од 6.200 дин. на текући рачун: 145-3232-76 

Чланови који измире чланске обавезе, могу учествовати на семинару уз потврду о уплати чланарине, а материјали ће им бити достављени поштом, одмах по уплати.

Више информација на тел: 011 / 3344 405, 3345 007, факс: 3231 220