У складу са РОС 31 и чланом 6. Правилника о континуираној едукацији и Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардом континуиране едукације IES-7 и параграфа 130.1 - 130.6 IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође Савез организује други циклус континуиране едукације од 22. октобра до 1. новембра 2013.
Усавршавање је прописано и чланом 49. Закона о раду.

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2013.
- други циклус -

МЕСТА ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

МЕСТО
САЛА
ДАТУМ - 2013.
Суботица Хотел „Патриа“
22. октобар
Зајечар СО Зајечар
22. октобар
Пирот Хотел „Гали“
23. октобар
Сомбор Народно позориште
23. октобар
Ниш Хотел „Видиковац“
24. октобар
Бачка Паланка Хотел „Фонтана“
24. октобар
Кикинда Ресторан „Бела вила“, Светосавска 178а
25. октобар
Нови Сад Новосадски сајам КЦ „Мастер“
25. октобар
Београд Дом синдиката, Велика сала
28. октобар
Пожаревац Центар за културу
28. октобар
Вршац Хотел „Србија“
29. октобар
Крагујевац Хотел „Крагујевац“
29. октобар
Зрењанин Културни центар
30. октобар
Шабац Дом пензионера „Бенске баре“, Краљице Марије бр.13
30. октобар
Панчево Културни центар
31. октобар
Нови Бечеј Хотел „Тиски цвет“
31. октобар
Крушевац Пословни центар
01. новембар

Семинари у свим местима почињу у 10:00 часова 

Материјал за семинар су "МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРД ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ" (IFRS за SME), односно "ПРИРУЧНИК О ПРИМЕНИ НОВОДОНЕТИХ МСФИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У 2013 ГОДИНИ".

Чланови добијају ЈЕДАН од наведених материјала за саветовање у зависности од њиховог конкретног професионалног ангажовања.

Чланови који до сада нису измирили чланарину могу то учинити до почетка семинара, како би на семинару преузели материјал.

ТЕМЕ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

1.         Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME) - чија примена је прописана новим Законом о рачуноводству
2.         Новодонети Закон о рачуноводству
3.         Новодонети Закон о ревизији
4.         Актуелни порески прописи

Семинар се вреднује са 20 поена континуиране едукације

Додате информације: 011 3343 140, 3343 215